เสาคานขึ้นสนิม


เหล็กเสริมเป็นสนิม


เสาคานผุพรุน


เสริมฐานรากอาคาร/ซ่อมตึกทรุดร้าว


การยกบ้านดีดบ้าน


ตอกเข็มไมโครไพล์


ซ่อมรั่วซึม