ซ่อมเสาคานพื้นคอนกรีตผุ พรุน เหล็กเป็นสนิม ซ่อมเสาคานร้าว


สาเหตุเสาคานคอนกรีตร้าวระเบิดแตกออก ส่วนมากเกิดจากเหล็กเสริมข้างในเป็นสนิม เมื่อเหล็กเส้นมาพบเจอกับอากาศ (O2) และความชื้นน้ำ ทำให้เกิดสนิมในเหล็กเส้น ถ้าโครงสร้างคอนกรีตอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ถูกน้ำทะเลกระทำ ถูกสารเคมีจำพวกคลอไรด์ซัลเฟต กระทำปฏิกิริยาอยู่ในที่เปียกชื้นตลอดเวลาเป็นเวลานาน ทำให้คอนกรีตถูกทำลาย เหล็กเสริมเป็นสนิมมาก เป็นอันตรายต่อโครงสร้างคอนกรีต

 


วิธีแก้ไข

  • ทำการค้ำยันโครงสร้างเสาคานคอนกรีตให้แข็งแรง
  • สกัดคอนกรีตที่แตกร้าวไม่แข็งออกให้หมด แล้วสกัดเปิดคอนกรีตขยายกว้างขี้นไปอีก จนไม่พบว่าเหล็กเสริมเป็นสนิม
  • ถ้าเหล็กเสริมเป็นสนิมไม่มาก ขัดออกด้วยวิธีทางกล ใช้เครื่องมือเจีย ขัดเจียออก ขัดสนิมออกให้หมด ถ้าพบเหล็กเสริมเป็นสนิมขุม เป็นสนิมมาก ให้ตัดเหล็กเส้นที่ขั้นสนิมออก ใช้เหล็กเส้นขนาดได้มาตรฐานต่อทาบด้วยวิธีเชื่อมไฟฟ้า
  • ทาน้ำยา Corrosion Inhibitor บนเหล็กเส้นที่ดี เหล็กเส้นที่ขัดสนิมออกและเหล็กเส้นที่เชื่อมเปลี่ยนใหม่
  • เข้าแบบเทปูนพิเศษ (ปูนกำลังสูง) ลงในโพรงเสาคานที่เข้าแบบไว้
  • บ่มปูนคอนกรีตให้ได้กำลัง จึงถอดแกะแบบออก
  • ฉาบทาโครงสร้างคอนกรีต สำหรับกันสารเคมีจำพวกคลอไรด์


หมายเหตุ : ถ้าโครงสร้างคอนกรีตเสาคานพื้นร้าวเป็นรอยแยกเล็กๆ (Crack) ให้ใช้ระบบอีป๊อกซี่ อินเจคชั่น (Epoxy Injection)