เสริมฐานรากอาคาร/ซ่อมตึกทรุดร้าว


ถ้าบ้านอาคารของท่านมีรอยแตกร้าว มีการทรุดตัว ตรวจสอบง่ายๆ โดยเอาลูกหินกลมกลิ้งที่พื้น หรือทดสอบการเลื่อนของบานประตูหน้าต่าง ถ้าพบว่าบ้านอาคารของท่านทรุดเอียง ทรุดร้าว อย่าปล่อยปะละเลย ปัญหาจะลุกลามบานปลาย สาเหตุของปัญหามีได้หลายอย่างอาจเกิดจาก

 

 • เสาเข็มเยื้องศูนย์

ส่วนมากมาจากดินเคลื่อนต่ำ หรือฐานราก 1 ฐาน ใช้เสาเข็ม 1 ต้น ช่างตอกเสาเข็มผิดตำแหน่งจากแบบ ทำให้เสาเข็มอยู่ห่างหรือเยื้องจากเสาบ้านมาก เสาเข็มไม่ตรงกันกับเสาบ้าน ทำให้ฐานราก (Footing) พลิก ดินเคลื่อนจากตลิ่งสูงไปหาคลองที่แห้งขอด ดินเคลื่อนจากการขุดดินเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ทำให้ไปดันเสาเข็มหลุดจากฐานราก

 

 • เสาเข็มหัก

เกิดจากใช้เสาเข็มสั้น 2 ต้นมาต่อกัน ทำให้หักตรงรอยต่อหรือเกิดจากเข็มเจาะขาดกลาง ดึงปลอกเหล็กหล่อเข็มเจาะเร็วเกินไป คอนกรีตยังไม่แข็งตัวดี ทำให้ดินดันคอนกรีตที่ยังไม่แห้งขาดออก หรือจากการสั่นสะเทือนของการบรรทุกขนาดใหญ่ เครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น ปั้นจั่น ตอกเข็มทำให้ดินเคลื่อนดันเสาเข็มหัก

 

 • ใช้เสาเข็มยาวไม่เท่ากัน

ตอกเสาเข็มยาว 16-21 เมตร ปลายเสาเข็มถ่ายน้ำหนักลงชั้นดินแข็ง รับน้ำหนักได้มาก ทรุดตัวน้อย ตอกเสาเข็มสั้นยาว 6 เมตร ปลายเสาเข็มอยู่ชั้นดินอ่อน รับน้ำหนักได้น้อย ทรุดตัวมาก ถ้าเชื่อมส่วนอาคารเข็มยาวกับส่วนต่อเติมใช้เข็มสั้นเข้าด้วยกัน ทำให้ฐานรากทรุดตัวไม่เท่ากันทำให้บ้านทรุดร้าว หรืออาจมาจากตอกเข็มยาว 16-21 เมตร แต่ตอกเข็มลงบนดินต่างชนิดกัน แข็งแรงไม่เท่ากัน ทำให้ทรุดตัวไม่เท่ากัน ทำให้บ้านทรุดร้าว

 

 • ตอกเสาเข็มไม่ได้ตั้ง Blow Count (โบลว์ เคานท์)

ตอกเสาเข็มยาว 16-21 เมตร เสาเข็มบางต้นอาจตอกถึงชั้นดินดาน บางต้นอาจตอกไม่ถึงชั้นดินดาน ทำให้แข็งแรงไม่เท่ากัน ฐานรากทรุดตัวไม่เท่ากัน แก้ไขโดยการเสริมฐานราก (Underpinning) หรือยกบ้าน (House Lifting)

 

 


เกร็ดความรู้


เสริมฐานราก (Underpinning) มีลำดับขั้นดังนี้


 • สำรวจดินรอบฐานราก
 • สำรวจเสาเข็ม วิเคราะห์ปัญหาโครงสร้าง
 • ทำการออกแบบฐานรากใหม่ กำหนดขนาดของเสาเข็ม ชนิดของเสาเข็ม โดยตอกเสริมเสาเข็มใหม่ลงไป
 • กำหนดตำแหน่งเสาเข็ม
 • เปิดหน้าดินรอบๆ เสาเข็ม
 • ตอกหรือกดเสาเข็มไมโครไพล์ ด้วยระบบไฮโดรลิค โดยใช้ท่อเหล็กดำขนาด 4-12 นิ้ว ตัวยาวท่อนละ 1-1.5 เมตร กดหรือตอกลงไปแล้วเชื่อมต่อทีละท่อน กดลงไปจนได้ระดับความลึกของเสาเข็มที่ต้องการ
 • ทำการเทคอนกรีตลงในเข็มไมโครไพล์ที่ใส่เหล็กเสริมลงไปก่อนแล้ว
 • หล่อฐานราก (Footing) ใหม่