ดูหน้า

ปัญหาที่พบบ่อย

ความรู้ต่างๆ ปัญหาเกี่ยวกับอาการทรุดโทรมของบ้าน อันเนื่องมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากสิ่งก่อสร้างเก่า โครงสร้างไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

1. บ้านอาคารทรุดเอียง, ทรุดร้าว

  • เสาเข็มเยื้องศูนย์

ส่วนมากมาจากดินเคลื่อนต่ำ หรือฐานราก 1 ฐาน ใช้เสาเข็ม 1 ต้น ช่างตอกเสาเข็มผิดตำแหน่งจากแบบทำให้เสาเข็มอยู่ห่างหรือเยื้องจากเสาบ้านมาก เสาเข็มไม่ตรงกันกับเสาบ้าน ทำให้ฐานราก (Footing) พลิก ดินเคลื่อนจากตลิ่งสูงไปหาคลองที่แห้งขอด ดินเคลื่อนจากการขุดดินเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ทำให้ไปดันเสาเข็มหลุดจากฐานราก

  • เสาเข็มหัก

เกิดจากใช้เสาเข็มสั้น 2 ต้นมาต่อกัน ทำให้หักตรงรอยต่อหรือเกิดจากเข็มเจาะขาดกลาง ดึงปลอกเหล็กหล่อเข็มเจาะเร็วเกินไป คอนกรีตยังไม่แข็งตัวดี ทำให้ดินดันคอนกรีตที่ยังไม่แห้งขาดออก หรือจากการสั่นสะเทือนของการบรรทุกขนาดใหญ่ เครื่องจักรขนาดใหญ่ เช่น ปั้นจั่น ตอกเข็มทำให้ดินเคลื่อนดันเสาเข็มหัก

  • ใช้เสาเข็มยาวไม่เท่ากัน

ตอกเสาเข็มยาว 16-21 เมตรปลายเสาเข็มถ่ายน้ำหนักลงชั้นดินแข็ง รับน้ำหนักได้มาก ทรุดตัวน้อย ตอกเสาเข็มสั้นยาว 6 เมตร ปลายเสาเข็มอยู่ชั้นดินอ่อน รับน้ำหนักได้น้อย
ทรุดตัวมาก ถ้าเชื่อมส่วนอาคารเข็มยาวกับส่วนต่อเติมใช้เข็มสั้นเข้าด้วยกัน ทำให้ฐานรากทรุดตัวไม่เท่ากันทำให้บ้านทรุดร้าว หรืออาจมาจากตอกเข็มยาว 16-21 เมตร
แต่ตอกเข็มลงบนดินต่างชนิดกัน แข็งแรงไม่เท่ากัน ทำให้ทรุดตัวไม่เท่ากัน ทำให้บ้านทรุดร้าว

  • ตอกเสาเข็มไม่ได้ตั้ง Blow Count (โบลว์ เคานท์)

ตอกเสาเข็มยาว 16-21 เมตร เสาเข็มบางต้นอาจตอกถึงชั้นดินดาน บางต้นอาจตอกไม่ถึงชั้นดินดาน ทำให้แข็งแรงไม่เท่ากัน ฐานรากทรุดตัวไม่เท่ากัน
แก้ไขโดยการเสริมฐานราก (Underpinning) หรือยกบ้าน (House Lifting)

 

2. ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร คานชำรุด

สาเหตุคานชำรุด เสาคานคอนกรีตร้าวระเบิดแตกออก ส่วนมากเกิดจากเหล็กเสริมข้างในเป็นสนิม เมื่อเหล็กเส้นมาพบเจอกับอากาศ (O2) และความชื้นน้ำ ทำให้เกิดสนิมในเหล็กเส้น ถ้าโครงสร้างคอนกรีตอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ถูกน้ำทะเลกระทำ ถูกสารเคมีจำพวกคลอไรด์ ซัลเฟต กระทำปฏิกิริยา อยู่ในที่เปียกชื้นตลอดเวลาเป็นเวลานาน ทำให้คอนกรีตถูกทำลาย คานชำรุดเหล็กเสริมเป็นสนิมมาก เป็นอันตรายต่อโครงสร้างคอนกรีต

  • วิธีแก้ไข

- ทำการค้ำยันโครงสร้างเสาคานคอนกรีตให้แข็งแรง

- สกัดคอนกรีตที่แตกร้าวไม่แข็งออกให้หมด แล้วสกัดเปิดคอนกรีตขยายกว้างขี้นไปอีก จนไม่พบว่าเหล็กเสริมเป็นสนิม

- ถ้าเหล็กเสริมเป็นสนิมไม่มาก ขัดออกด้วยวิธีทางกล ใช้เครื่องมือเจีย ขัดเจียออก ขัดสนิมออกให้หมด ถ้าพบเหล็กเสริมเป็นสนิมขุม เป็นสนิมมาก ให้ตัดเหล็กเส้น
ที่ขั้นสนิมออก ใช้เหล็กเส้นขนาดได้มาตรฐานต่อทาบด้วยวิธีเชื่อมไฟฟ้า

- ทาน้ำยา Corrosion Inhibitor บนเหล็กเส้นที่ดี เหล็กเส้นที่ขัดสนิมออกและเหล็กเส้นที่เชื่อมเปลี่ยนใหม่

- เข้าแบบเทปูนพิเศษ (ปูนกำลังสูง) ลงในโพรงเสาคานที่เข้าแบบไว้

- บ่มปูนคอนกรีตให้ได้กำลัง จึงถอดแกะแบบออก

- ฉาบทาโครงสร้างคอนกรีต สำหรับกันสารเคมีจำพวกคลอไรด์

*หมายเหตุ: ถ้าโครงสร้างคอนกรีตเสาคานพื้นร้าวเป็นรอยแยกเล็กๆ (Carck) ให้ใช้ระบบ อีป๊อกซี่ อินเจคชั่น (Epoxy injection)

 

3. ปัญหารั่วซึม

  • กรณีผนังกำแพงภายนอกอาคาร

สาเหตุ

- ผนังอาคารไม่มีเสา 1อันทับหลัง หรือทำน้อยไปไม่ได้ระยะ หรือไม่ได้เสียบเหล็กหนวดกุ้งเวลาก่ออิฐ
ส่วนรอยต่อระหว่างอิฐก่อกับเสาคานไม่ได้ใส่ตะข่ายกรงไก่ยึดไว้ หรืออาจเกิดจากปูนฉาบร่อนออก น้ำฝนสาดเข้าไปอิฐดูดน้ำเอาไว้ น้ำซึมเข้าไปในตัวอาคาร 

  • กรณีพื้นดาดฟ้าคอนกรีต

สาเหตุ

- พื้นคอนกรีตตกท้องช้าง ทำให้น้ำท่วมขังนานวันเข้าเหล็กขึ้นสนิมดันคอนกรีตแตกกระเทาะออก

- พื้นคอนกรีต slope ไม่พอ ไม่ลาดชันไปยังท่อน้ำทิ้ง

- พื้นคอนกรีตดาดฟ้ารูท่อน้ำทิ้งตัน หรือไม่มีท่อน้ำทิ้ง 

  • กรณีหลังคา

สาเหตุ

- หลังคา Slope น้อยเกินไป ทำมุมน้อยไป ทำให้น้ำฝนไหลย้อนกลับ

- ระยะเกยทับของกระเบื้องหลังคาน้อยไป

- จากรอยต่อระหว่างหลังคากับตัวอาคาร ไม่ได้ทำส่วนห่อหุ้มปีกนก (Flashing) เอาไว้ ไม่ได้เทครีบปีกนกกันเอาไว้

  • การแก้ไข ทำระบบกันซึม เช่น

- ระบบกันซึมไฟเป่าแผ่นยาง

- เคลือบหรือทาหลังคาดาดฟ้า พื้นผนัง ด้วยวัสดุโพลีเมอร์ อะครีลิค

- เคลือบหรือทาด้วยวัสดุประเภทคอมโพสิท อีป๊อกซี่

- สกัดผนังปูนตามรอยแยก แล้วฉาบปิดด้วยวัสดุประเภทซีเมนต์


24 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 2923 ครั้ง